เกี่ยวกับเรา

ความหมายของ Featera >> Feat : ความสำเร็จ, Era : ยุค, Feat+era = ยุคที่มีแต่ความสำเร็จรุ่งโรจน์ และหวังให้ทุกคนสามารถสร้างรายได้ และ ความรุ่งเรืองของตัวเองใน บริษัท Featera

การก่อตั้ง Featera มาจากการที่บริษัทหวังจะแบ่งปันผลการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพแห่งนิวซีแลนด์ เพื่อแบ่งปันกับสาธารณะชน ให้เกียรติผู้บริโภค และ มอบสิ่งที่ดีที่สุด คือจิตวิญญาณของ Featera 

เราส่งเสริมแนวคิดด้านสุขภาพ และ โภชนาการที่ถูกต้องให้ห่างจาการเกิดโรคเรื้อรังและการเสื่อมถอยของร่างกาย เราจึงได้ร่วมกับ New Zealand Biotechnology Laboratory และพัฒนาสารอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย และได้คัดสรรค์เลือกวัตถุดิบอย่างเคร่งครัดในแถบยุโรป อเมริกา และ นิวซีแลนด์ มีความปลอดภัยมากที่สุด คุณภาพดีที่สุด และได้รับการรับรองการผลิตที่มีความปลอดภัยในด้านอาหาร

Featera ได้ผสมผสานแนวคิดของทางด้านการแพทย์แผนจีนและเทคโนโลยีการแพทย์แผนปัจจุบัน ภายใต้แง่คิด “เคลียร์ก่อนค่อยบำรุงทีหลัง” ซึ่งเป็นแนวคิดด้านสุขภาพ โดยเอาโภชนาการสารอาหารมาฟื้นฟูระบบของร่างกาย เพื่อเสริมสร้างระบบเผาผลาญ ก็คือหลักการเรียนของโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และสามารถช่วยให้ได้พบกับสุขภาพที่ดีได้อย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์การพัฒนาของ Featera คือ เริ่มต้นก่อตั้งครั้งแรกที่ประเทศไต้หวัน ต่อมาได้มีการขยายสาขาไปยังประเทศไทย สู่ในแถบภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก นอกเหนือจากมีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแล้ว Featera ยังมีการสร้างระบบโบนัสของรายได้การทำงานที่สมบูรณ์ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเครือข่ายและการตลาดได้ทั่วโลก บริษัทมีการสอน อบรม และบรรยาย หลักสูตรของผลิตภัณฑ์ให้เป็นมืออาชีพและสามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้จากทั่วทุกมุมโลก และมีโอกาสประสบความสำเร็จกับ Featera ไปพร้อมกัน